پنجشنبه, 28 دی 1396

آخرین بروز رسانی: 07:20:58 PM GMT

منتخب:
صفحه‌ی کنونی: اخبار گوناگون مرگ سالانه يك ميليون و 200 هزار نفر بر اثر حوادث رانندگي در جهان

مرگ سالانه يك ميليون و 200 هزار نفر بر اثر حوادث رانندگي در جهان

7821-3469
ایرنا  : بر اساس آمارهاي جهاني، سالانه حدود 2/1 ميليون تن در جهان جان خود را بر اثر تصادف‌هاي جاده‌اي از دست مي‌دهند. در اين ميان سهم كشورهاي در حال توسعه حدود 85 درصد اين ارقام است.
كشورهاي جنوب شرق آسيا داراي بالاترين ميزان تلفات جاده‌اي در جهان و كشورهاي آفريقايي داراي بيشترين مصدومان حوادث جاده‌اي هستند.
اين در حالي است كه براساس آمارهاي جهاني، ميزان تلفات جاده‌اي در اروپا 11 نفر در ازاي هر 100 هزار نفر است. با توجه به روند كنوني تصادف‌ها، كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند تا سال 2020 ميلادي، ميزان تلفات ناشي از صدمات رانندگي جاده‌اي در جهان 80 درصد افزايش پيدا كند و تا آن زمان، صدمات رانندگي جاده‌اي رتبه سوم را در ميان علل معلوليت افراد در زندگي خواهد داشت.
استاديار دانشگاه علوم انتظامي و عضو مركز تحقيقات و ارتقاي ايمني...
دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره مي‌گويد: از چهار حالت اصلي حمل و نقل جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي، سفر از طريق جاده، مردم را در معرض بيشترين خطر صدمات قرار مي‌دهد.
دكتر عليرضا اسماعيلي مي‌افزايد: ‌در مقايسه با سرنشين خودرو، راكب وسيله نقليه موتوري دو چرخ (موتوسيكلت) 20 برابر بيشتر در معرض خطر مرگ در هر كيلومتر سفر قرار دارد.
وي مي‌گويد: ‌اين احتمال براي عابران پياده 9 برابر و براي دوچرخه‌سواران 8 برابر است. با اين حال، احتمال فوت سرنشينان خودرو 10 بار بيشتر از مسافران اتوبوس و 20 برابر بيشتر از مسافران قطار است. اسماعيلي سرعت غيرمجاز را يكي از عوامل خطر در تصادفات جاده‌اي در كشورهاي در حال توسعه دانسته و مي‌افزايد: علت حدود نيمي از تصادف‌هاي جاده‌اي در اين كشورها سرعت بيش از حد مجاز است. وي مي‌گويد: سرعت، ارتباط مستقيمي با خطر تصادف و همچنين احتمال بروز صدمات و شدت آن دارد.
اسماعيلي بر لزوم تغيير الگوي سفر تأكيد و اضافه مي‌كند: سوق يافتن مردم به استفاده از وسايل حمل و نقل ريلي و كنترل سرعت در كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند تا ميزان بسيار زيادي از تلفات جاده‌اي بكاهد.