پنجشنبه, 28 دی 1396

آخرین بروز رسانی: 07:20:58 PM GMT

منتخب:
صفحه‌ی کنونی: اخبار علم و دانش ناسا متعلق به امريكاست يا ايران

ناسا متعلق به امريكاست يا ايران

ok1a_5835528
5491772
197125
5930383
2364943
7246782
1423780
4178981
3885939
4327455

 

تعجب نكنيد؛ چون هيچ ادعايي در كار نيست و قرار هم نيست ناسا به ايران اسباب كشي كند اما مرور گوشه اي از ليست ايرانيان فعال در نــاسا گوياي حق آب و گل داشتن ايراني ها در آن سازمان فضايي بزرگ هست كه جاي بسي تامل دارد ...

پروفسور محمد جمشيدي، مدير برنامه هاي داخلي ايستگاه فضايي ناسا
و همچنين مدير كنترل تكنيك ايستگاه فضايي ناسا

فيروز نادري، مدير برنامه اجرايي سياره مريخ در ايستگاه فضايي ناسا

حميد برنجي، عضو پژوهشگران ايستگاه فضايي ناسا

قاسم اسرار، عضو هيئت مديره ايستگاه فضايي ناسا

كاظم اميدوار، عضو پژوهشگران ايستگاه فضايي ناسا

رضا غفاريان، مهندس لابراتوار نيرو محركه جت ايستگاه فضايي ناسا

پروفسور پرويز معين، رئيس موسسه مركزي تحقيقاتي دانشگاه ناسا در آمريكا

پروفسور صمد حياتي، عضو هيئت مديره ايستگاه فضايي ناسا

خانم آزاده تبازاده، دانشمند ارشد فيزيك ايستگاه فضايي ناسا

عبد الحميد كريمي، فعاليت در بخش ساخت موشك هاي فضايي در ناسا

خانم دكتر مقدم، فعاليت در آزمايشگاه پيشرانش جت بر روي رادارها در ناسا

در گزارش ها آمده ؛ حدود 70 الي 80 ايراني در ناسا فعاليت دارند

و طبق آخرين آماري كه گرفته شده و در روزنامه space چاپ شده

43 درصد از كادر پژوهشي ناسا از پژوهشگران ايراني مي باشند!