جمعه, 04 اسفند 1396

آخرین بروز رسانی: 07:20:58 PM GMT

منتخب:
صفحه‌ی کنونی: تاریخ گوشه و کنار جهان چرا امپراتور كاليگولا را كشتند؟

چرا امپراتور كاليگولا را كشتند؟

0125gali

در اين روز در سال 41 ميلادي كاليگولا امپراتور روم در چهارمين سال حكومت به دست افراد گارد محافظ خود كشته شد. وي در سال 37 ميلادي پس از ژرمانيكوس امپراتور شده بود. ژرمانيكوس در سال 36 ميلادي با اردوان سوم شاه ايران پيمان صلح امضاء كرده بود. بنابراين، كاليگولا كار مهمي نداشت، جز ظلم كردن.
كاليگولا يك بار يك سناتور را كه با پيشنهاد او مخالفت كرده بود قطعه ــ قطعه و يك سناتور ديگر را با اره دو...

نيمه كرده بود. يك ژنرال گفته بود كاليگولا ارتش را براي تصرف مجدد بريتانيا تا دريا (درياي مانش) پيش برد ولي در آنجا به جاي دستور حمله، به سربازان گفت كه در ساحل دريا گوش ماهي(سي شل) جمع كنند. كاليگولا اين ژنرال را پس از اطلاع از اين سخن او، زبان بريد و سپس به داخل قفس شيرها افكند. وي چند روز پس از اينکه ادعاي خدايي ترور شد . يكي از افسراني كه در ترور او شركت داشت در دادگاه گفت كه كاليگولا چون جبّار شده بود و قانون روم كه اختيارات امپراتور را محدود كرده است زير پا گذارده بود در توطئه قتل وي شركت كرد.