دوشنبه, 30 بهمن 1396

آخرین بروز رسانی: 07:20:58 PM GMT

منتخب:
صفحه‌ی کنونی: تاریخ تقویم تاریخ ایران نخستين انتخابات رياست جمهور در ايران

نخستين انتخابات رياست جمهور در ايران

125ent

پنجم بهمن سال ۱۳۵۸٬ نخستين انتخابات رياست جمهوري ايران برگزار شد. در اين انتخابات پنج نفر اول به اين ترتيب اعلام شده بودند: ابوالحسن بني صدر، احمد مدني كرماني (دریادار)، حبيبي، دكتر سامي و داريوش فروهر. بني صدر رئيس جمهور شد و مدني که ميليونها راي آورده بود به نتيجه انتخابات اعتراض كرد. وي در استانهاي كرمان، كردستان، سيستان و...

بلوچستان، بندر عباس و زنجان اول شده بود. سبب اعتراض او اين بود كه برغم منع قانونی، در ۲۴٬ ساعت پيش از راي گيري هم تبليغات له بني صدر و عليه او ادامه يافته بود و موارد ديگر. قطب زاده كه بيش از نامزدهاي ديگر براي خود تبليغ كرده بود تنها ۰٬۲۵ درصد آرا را به دست آورده بود.