جمعه, 04 اسفند 1396

آخرین بروز رسانی: 07:20:58 PM GMT

منتخب:
صفحه‌ی کنونی: تاریخ تقویم تاریخ ایران اهميت مطالعه تاريخ: اندرز عباس ميرزا فراموش شد و ايران آسيب ديد

اهميت مطالعه تاريخ: اندرز عباس ميرزا فراموش شد و ايران آسيب ديد

abbas_mirza

۲۵ ژانويه سال ۱۸۱۵٬ ميلادي عباس ميرزا وليعهد وقت كه مردي دورنگر و ميهندوست بود هنگام اعلام ايجاد رسته در ارتش ايران به سبك ارتشهاي اروپايي ازجمله رسته پياده، توپخانه و ... خطاب به فرماندهان هنگهاي ۱۱٬ گانه تازه گفت: خيال نكنيد كه خطر روسيه و عثماني پايان يافته است. ما بازهم در همين نقطه اي كه ايستاده ايم (تبريز) شاهد تجاوز نظامي آنها خواهيم بود و بايد از امروز خود را با آن تجاوز كه معلوم نيست در چه زمان صورت گيرد آماده سازيم و تنها اجساد متجاوزان به خاكمان را پس بدهيم. بايد بدانيد كه كسي براي مردن و از دست دادن جان به خاك كشور ديگر تجاوز نمي كند و...

درست صد سال بعد، و در ۲۵٬ ژانويه ۱۹۱۵٬ (بهمن ۱۲۹۳٬ خورشيدي) در تبريز ميان نيروهاي روسيه كه با نقض بي طرفي ايران در قبال جنگ جهاني اول، ازطريق قفقاز وارد ايران شده بودند با نيروهاي عثماني كه قبلا در آذربايجان استقرار يافته بودند نبرد آغاز شد كه پس از هفت روز با شكست عثماني ها پايان يافت و روسها در سراسر آذربايجان مستقر شدند و تعرض به نقاط ديگر را آغاز كردند. علت ورود اين دو نيرو و متعاقب آنها، انگليسي ها به ايران به چه جراتي بود؟، ضعف نظامي و به فراموشي سپردن اندرز عباس ميرزا.